• Christian Møller Laustsen

8 håndgribelige eksempler på IoT

Opdateret: 6. juli 2018


IoT har opnået en modenhed, som gør det muligt at gå et teknologisk skridt videre. Vi ved nu, hvordan vi kan indsamle data, og hvordan vi kan analysere og udnytte den viden, vi får.


Det er en spændende tid, vi lever i, rent teknologisk. IoT har for alvor vundet indpas i de danske virksomheder, og har mulighed for at videreføre den kreative proces. Hver gang der bliver talt om én use case, dukker der 20 nye muligheder op. Hos Arrow ønsker vi, at gøre IoT mere håndgribeligt og har derfor samlet en køreklar IoT-løsningsmodel baseret på Microsoft teknologi til virksomheder, der vil i gang med IoT. Vi kalder løsningen Sensor-to-Sunset og er et komplet og operationelt IoT-værktøj.


Lad dig inspirere af vores 8 håndgribelige eksempler på IoT

1. Indeklima: Vi ved godt, at indeklimaet i høj grad påvirker vores koncentration. En undersøgelse fra DTU påviste, at 56% af klasselokalerne havde et CO2-niveau, der var højere end det maksimalt tilladte[1]. Hvad om vi kan måle det faldende CO2-niveau og dermed komme på forkant med at indlæringen på fx skolerne daler i løbet af dagen? Med loT kan du måle indeklimaet på arbejdspladser og skoler og sikre trivsel og koncentration hele dagen.


2. Lyd: Høreskader er i top 3 over erhvervsskader i Danmark ifølge Høreforeningen. Der er derfor god grund til at måle lyd både i børnehaver, på byggepladsen eller på andre udsatte arbejdspladser. Lad IoT hjælpe dig med at forebygge høreskader, og undgå at dine medarbejdere går på pension med høreapparat. [2]


3. Fugt: I 6 ud af 10 danske huse er der et for højt fugtniveau[3]. IoT kan hjælpe entreprenører og byggesagkyndige både i byggeprocessen og i eksisterende ejendomme med at minimere fugtniveauet. Tænk, hvis du hurtigt kan lokalisere fugtproblemer, så den rette fagmand med det samme kan blive tilkaldt og dermed minimere skaden? Ved hjælp af IoT-sensorer og analyseværktøjer kan du få konkrete svar.


4. Effektivisering af processer: Du og din virksomhed kan nedbringe omkostningerne ved at lade IoT synliggøre jeres processer og herigennem optimere jeres arbejdsgange. I en kommune kan loT fx sikre en mere effektiv arbejdsgang i form af et mere effektivt tilsyn. Er skraldespanden fyldt, eller behøver vi ikke lægge ruten forbi denne gang?


5. Forebyggende vedligeholdelse: Ved at forudse vedligeholdelsesbehovet kan du forebygge fejl på udstyr og undgå ikke-planlagt nedetid. Du kan minimere risikoen for dyre reparationer ved at analysere data, genkende advarselstegn og servicere udstyr, før der bliver behov for reparationer.


6. Datacenter: It-chefer samt skybrudsramte husejere i Danmark er enige om, at skybrud i stil med det i juli 2011 og august 2014 var nogle af de værste og havde store økonomiske konsekvenser. Men hvornår er der faldet så meget vand, at man bør tjekke for fugt? Og hvad hvis kølingen er nede, og temperaturen er steget markant? Du kan få værdifuld indsigt med IoT, inden der sker uoprettelig skade på fx dit it-udstyr.


7. Landbrug: Landmænd havde tidligere langt færre dyr end nu, men skulle stadig tilbringe timer i stalden med at overvåge bestanden. Med IoT behøver du kun få hænder til at styre op til flere hundrede dyr. Den moderne landmand skal ikke længere tidligt op om morgenen for at gå i stalden, men kan i stedet stå op og tjekke sin pc eller mobil for alarmer. [4]

8. Detail: Få værdifuld indsigt i dine kunders adfærd og indkøbsvaner og optimer kundeoplevelsen med loT. Hvad hvis dine kunder tager et produkt fra hylden, men går væk igen? Fandt de et andet produkt ved siden af, der var mere interessant? Eller køber de slet ikke noget? Se, hvordan Coop Italia har udviklet sig til fremtidens supermarked.


Ovenstående områder er kun toppen af isbjerget, og de er ment som inspiration. Mulighederne for brugen af IoT er uendelige. Vi ønsker et rigtig godt samarbejde og at bringe værdi til dig og din virksomhed via vores partnere.

[1] http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:89759/datastreams/file_6383686/content

[2]Artikel: forebyggelse virker mod høreskader: https://hoereforeningen.dk/viden-om/stoej/stoej-paa-jobbet/artikel-forebyggelse-virker/

[3] http://www.idenyt.dk/huset/indeklima/sadan-far-du-styr-pa-fugten-i-dit-hus/

[4] https://news.microsoft.com/features/connected-cows-help-farms-keep-up-with-the-herd/

91 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle