IoT-icons.png

Arrow awarded af Microsoft ”Indirect Partner of the year”

Vi kan ikke få armene ned! Vi er super glade for vores nye titel som “Indirect Provider Partner of the Year”. #Microsoft fremhæver følgende i deres begrundelse: ”Arrow ECS har haft en betydelig indvirkning på at løfte kunderne til #CSP. Arrow har udvist stor succes med at identificere, forstå og udnytte de nye muligheder som selvbetjeningsportalen MyCloudPortal og ArrowSphere giver. Gennem state-of-the-art platformen har Arrow formået at udvikle og supportere sine partnerne med en bredere portefølje af #Office365 og #cloud migration/modernisering.

logo.png
IoT-icons2.png

Få et intelligent blik på menneskers færden

Demographic Intelligence Insight er en ny service, som giver et intelligent blik på menneskers færden inden for et bestemt område, fx en konference eller butik, købsmønstre og præferencer, køn, alder og humør. Arrow har konceptualiseret denne service, som er nem at tilgå for både små og store virksomheder og kan skaleres uendeligt uden andet fysisk udstyr end kameraer.

 

De indsamlede data er ikke personhenførbare, og analysen baserer sig på foruddefinerede karakteristikker af hhv. køn, alder og humør.

Seneste blogindlæg